Pravidla kalendáře: Proč nebyl rok 1900 přestupný?

Stejně jako letos, má únor každý čtvrtý rok 29 dnů. V roce 1900 to ale neplatilo – přestupný rok byl v roce 1896 a poté až o osm let později. Proč nebyl rok 1900 přestupný?

02.03.2024 - Barbora JelínkováKalendářní rok obvykle zahrnuje 365 dní, ale ve skutečnosti trvá naší planetě jeden oběh kolem Slunce 365,242199 dne. Kalendář se tak pomalu rozcházel s realitou pohybu kosmických těles a koncem 16. století už odchylka dosahovala celých deseti dnů. Papež Řehoř XIII. proto roku 1582 zavedl namísto juliánského kalendáře jeho gregoriánský protějšek, kterým se dnes řídí většina světa.

TIP: Jak dlouhý je jeden rok? Odpověď není tak jednoduchá

Už první zmíněný umožnil vložením jednoho dne navíc každý čtvrtý rok dospět k průměru 365,25 dne v roce, což se uvedené periodě oběhu Země poměrně blížilo – ovšem nikoliv natolik přesně, aby nevznikaly další odchylky. Gregoriánský kalendář tudíž dále stanovil, že letopočty dělitelné stem jsou přestupné, pouze jsou-li zároveň dělitelné číslem 400. Průměrná délka roku se tím zpřesnila na 365,2425 dne. 


Další články v sekci