Jak vypadá superionizovaný led? Jde o hybrid kapaliny a pevné látky

Na Uranu a Neptunu může existovat zvláštní forma ledu – chová se současně jako pevná látka i kapalina, vede elektrický proud a má velmi vysokou hustotu...

10.04.2021 - Michal ŠvandaVědci dlouho věřili, že tzv. superionizovaný led nebo též superionizovaná voda představuje pouhý artefakt počítačových simulací. Když astronomové do detailů řešili možnou vnitřní strukturu tzv. ledových obrů, tedy Uranu a Neptunu, zdálo se, že by v jejich pláštích při teplotě několika tisíc stupňů a tlaku mnoha gigapascalů mohla existovat zvláštní forma vody: Chová se současně jako pevná látka i kapalina, vede elektrický proud a je velmi hustá. V dané fázi vytvoří atomy kyslíku pevnou krystalickou mřížku – variantu kubické krystalické soustavy – v níž se jako kapalina prohánějí volné vodíkové ionty. Existence takové substance by vysvětlovala podivně skloněná magnetická pole zmíněných planet, neboť ta by se generovala právě v jejich pláštích.

TIP: Až polovina vody v oceánech může být starší než Slunce

Z teorie se stala skutečnost v roce 2018, kdy se odborníkům z Lawrence Livermore National Laboratory podařilo popsané skupenství vody nakrátko laboratorně vyrobit a studovat jeho fyzikální vlastnosti: Zjistili například, že při tlaku 200 GPa taje za teploty 4 725 °C, má 60krát větší hustotu než voda a černou barvu. 


Další články v sekci