Těhotenství má zvláštní vliv na biologický věk matky

Těhotenství představuje velkou zátěž pro organismus matky a zrychluje její biologické stárnutí. Po porodu ale těla matek dovedou napravit škody, které vznikly na úrovni DNA.

29.03.2024 - Stanislav MihulkaNení sporu o tom, že těhotenství představuje rozsáhlý zásah do organismu matek a ovlivňuje doslova každou část jejich těla. Nedávný výzkum mezinárodního týmu odborníků, který vedl Hung Pham z Yale, přinesl nové poznatky o tom, jak těhotenství zasahuje stárnutí buněk během samotného těhotenství i po jeho konci.

Badatelé prostudovali vzorky krve 119 žen, které byly odebrány v různých fázích těhotenství a po jeho ukončení porodem. Ukázalo se, že těhotenství představuje zátěž pro organismus matek a urychluje jejich stárnutí, což se dalo očekávat. Během 18 týdnů těhotenství se zvýšil biologický věk matek v průměru přibližně o 2,5 roku. Vědci uvádějí, že tento nárůst nelze připsat přibírání na váze, které typicky doprovází těhotenství.

Biologický věk a těhotenství

Biologický věk představuje souhrn epigenetických změn na DNA, což jsou chemické modifikace DNA, k nimž dochází během života u každého člověka. Pokud je dotyčná osoba zatížena stresem, například kvůli nemocem nebo nevhodné stravě či životnímu stylu, její biologický věk předbíhá chronologický věk, který je daný datem narození.

Jak ale vyplývá ze studie, kterou nedávno zveřejnil odborný časopis Cell Metabolism, pro Phamův tým bylo překvapením, že po porodu u matek dochází k mohutnému „omlazování“ buněk a snižování jejich biologického věku. Některé matky se po porodu prakticky „vykoupaly v pramenu mládí“ a jejich biologický věk poklesl natolik, že byl podstatně nižší než před jejich početím.

TIP: Chcete znát svůj biologický věk? Prověřte si moč

Výsledky výzkumu ukazují, že těla matek mají velký potenciál napravovat „škody“ způsobené těhotenstvím na buněčné úrovni. Zároveň je ale jasné, že toho ještě mnoho nevíme o mechanismech, které se podílejí na utváření biologického věku. Strasti těhotenství jsou pro matky bezpochyby náročné, ale zdá se, že s tím jejich těla počítají a dovedou se z toho velmi úspěšně zotavit.


Další články v sekci