Proč je v kosmu víc hmoty než antihmoty?

Krátce po Velkém třesku zřejmě panoval vyvážený poměr mezi hmotou a antihmotou. Podle současné kosmologie ale platí, že ve vesmíru převažuje hmota. Kam se poděla antihmota?

22.07.2023 - Michal ŠvandaJde o jednu ze zásadních otázek částicové fyziky a kosmologie raných fází vývoje vesmíru. Když se totiž před 13,8 miliardy let odehrál Velký třesk, vznikly současně částice i antičástice, tedy jakési částicové páry zrcadlené elektrickým nábojem. Proton a antiproton jsou jinak totožné, mají však opačné náboje. Pokud se potkají, anihilují a promění se ve spršku fotonů gama.

Je ovšem zřejmé – už proto, že existujeme – že v minulosti neměly všechny částice své antičástice. V raných etapách vývoje kosmu se v jejich počtech objevila asymetrie, jež mírně preferovala první zmíněné, zřejmě v převaze jedné částice nad miliardou anihilovaných párů.

TIP: Existuje dnes v kosmu antihmota?

Experimenty ukazují, že některé elementární částice se mohou spontánně měnit na své protějšky a naopak. Zdá se však, že kdysi dávno zmíněný cyklus končil častěji částicí než antičásticí, a po skutečných důvodech narušení symetrie fyzici stále aktivně pátrají. 


Další články v sekci