Izraelští archeologové objevili v Judské poušti 1 900 let staré židovské mince

Izraelští archeologové objevili mince židovských povstalců, kteří se po porážce římskými legiemi císaře Hadriána ukrývali v jeskyních Judské pouště.

11.03.2024 - Stanislav MihulkaKdyž se římský císař Hadrián rozhodl vybudovat na troskách Jeruzaléma, zničeného v první židovské válce, římské města Aelia Capitolina a zakázal Židům obřízku, vypuklo v roce 132 druhé celonárodní židovské povstání proti římské nadvládě, známé jako povstání Bar Kochby. Povstalci byli nejprve úspěšní a dobyli Jeruzalém a velkou část Judska. Pak ale Hadrián vyslal do boje svého nejlepšího velitele Sexta Julia Severa a s pomocí velké vojenské síly utopil povstání v krvi.

Povstání skončilo po třech letech, pro Židy velmi špatně. Nejen že Hadrián prosadil všechny své záměry, ze msty navíc přejmenoval téměř vylidněnou provincii Judeu na Palestinu a pokusil se tak vymazat Židy z historie. Značné množství Židů bylo zabito nebo zotročeno. Povstalci kladli poslední odpor v Judské poušti, kde je Římané nakonec pobili.

Mince povstalců

Archeologové nedávno objevili velmi vzácné mince, které jsou svědky těchto dramatických událostí. Mince byly nalezeny v přírodní rezervaci Mazuq Ha-he'teqim na území Západního břehu Jordánu. Tato oblast byla v době povstání Bar Kochby součástí židovského osídlení. V Judské poušti se dodnes nacházejí artefakty z tohoto povstání, včetně mečů nebo svitků.

Mince nalezené v Mazuq Ha-he'teqim. (foto: Israel Antiquities Authority, Oriya Amichay, CC BY 4.0)

Starověký historik Cassius Dio, který se narodil asi 20 let po povstání, popisuje ohromné masakry povstalců i další hrůzy, včetně hladomoru, nemocí a požárů, jimž byla Judea během povstání vystavena. Lidé, jimž se povedlo uniknout smrti, se tehdy skrývali v četných jeskyních v oblasti Judské pouště.

TIP: Archeologové narazili v severním Izraeli na zlatý poklad byzantských mincí

Zmíněné mince byly nalezeny v jedné takové jeskyni. Odborníky nejvíce zaujala mince s hebrejskými nápisy „kněz Eleazar“ a „rok první vykoupení Izraele“, s datlovou palmou a vinnými hrozny, která byla vyražena v roce 132, tedy na počátku povstání Bar Kochby. Spolu s touto mincí byly objeveny ještě tři další, na nichž je nápis „Simeon“, což může být narážka na vůdce povstání Šim'ona bar Kochbu


Další články v sekci