Devastující vliv obra: Venuše se stala pekelnou planetou kvůli Jupiteru

Migrace mladého Jupiteru zřejmě zpečetila osud původně vcelku přívětivé planety Venuše

02.10.2020 - Stanislav MihulkaDnešní Venuše rozhodně nepředstavuje místo pro romantickou dovolenou – teplota na jejím povrchu šplhá k pekelným 464 °C a tlak na povrchu je více než 90× větší než na Zemi (je tak ekvivalentní tlaku na Zemi v hloubce jednoho kilometru pod hladinou oceánu). Zároveň se ale ukazuje, že Venuše taková nemusela být vždy. Zejména pak v časech rodící se Sluneční soustavy, v níž Venuše sehrála důležitou roli.

Astrobiolog Stephen Kane z americké University od California – Riverside a jeho spolupracovníci se domnívají, že za dnešní pekelnou podobu Venuše nese odpovědnost Jupiter. Tento plynný obr je tak obrovský a hmotný, že jeho váha odpovídá dvou a půl násobku hmoty všech ostatních planet Sluneční soustavy dohromady.

Migrace Jupiteru ve Sluneční soustavě

Z pozorování cizích planetárních systémů víme, že poměrně často dochází k migraci mladých plynných obrů směrem k hvězdě a v některých případech i opačným směrem. Monumentální přesun Jupiteru přitom mohl podle vědců ovlivnit jiné planety, jako například Venuši. Původně vcelku přívětivý svět se mohl stát strašlivým místem právě kvůli „cestovatelské anabázi“ Jupiteru.

Kane a jeho kolegové si všimli, že Venuše má nápadně kruhovou oběžnou dráhu. Je to vlastně nejvíce kruhová dráha ze všech planet Sluneční soustavy. Když si badatelé nasimulovali historii Sluneční soustavy tak, aby vznikla kruhová oběžná dráha Venuše, ukázalo se, že její tvar je s velkou pravděpodobností dílem migrace Jupiteru.

TIP: Mohl být kdysi život na Venuši? Simulace říkají, že ano

Jupiter se podle vědců přesunul blíže ke Slunci, v důsledku působení gravitačních sil ve Sluneční soustavě, a pak se zase posunul dál od Slunce. Venuše přitom zřejmě změnila svou oběžnou dráhu a její klima prošlo dramatickými změnami. Prostředí na Venuši se střídavě ohřívalo a ochlazovalo a Venuše přitom ztrácela vodu ze své atmosféry. Přibližně před miliardou let se z ní podle těchto modelů stal pekelný svět, jako ho známe dnes.


Další články v sekci