Nová studie: Atlantické hlubokomořské proudění se může zhroutit během příštích 30 let

Postupující globální oteplování by mohlo v dohledné době rozvrátit či úplně zastavit oceánskou termohalinní cirkulaci v severním Atlantiku

30.07.2023 - Stanislav Mihulka



Na naší planetě funguje systém hlubokomořských proudů, čili termohalinní (oceánský) výměník, který představuje nejspodnější „patro“ mořských proudů. V tomto proudění hraje zásadní roli teplota mořské vody a její slanost, které společně určují hustotu vody. Méně hustá voda stoupá k hladině, zatímco hustší voda klesá do hlubin.

Jednou z klíčových součástí termohalinního výměníku je Atlantická meridionální cirkulace (AMOC, podle anglického Atlantic meridional overturning circulation), která se odehrává v severním Atlantiku, kde v horních vrstvách oceánu proudí teplá voda směrem na sever a pod ní zase směřuje studená voda na jih.

Mořské proudění v ohrožení

Termohalinní výměník významně ovlivňuje klima. Relativně přívětivé podnebí západní Evropy je do značné míry důsledkem působení cirkulace AMOC. Tento systém proudění ale není skálopevný. Množí se obavy, že postupující globální oteplování termohalinní cirkulaci rozvrátí. Cirkulace AMOC v severním Atlantiku by se mohla zastavit, což by zřejmě mělo závažné důsledky.

Odborníci Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC se ještě nedávno domnívali, že v 21. století je kolaps cirkulace AMOC nepravděpodobný. Peter a Susanne Ditlevsenovi z Kodaňské univerzity jsou ale přesvědčeni, že situace je mnohem vážnější. Jak uvádějí ve studii, publikované vědeckým časopisem Nature Communications, AMOC se s velkou mírou pravděpodobnosti zhroutí mezi lety 2025 až 2095. S největší pravděpodobností kolem roku 2057.

TIP: Golfský proud zpomaluje na samotnou hranici únosnosti a mohl by zmizet

Badatelé k těmto závěrům dospěli díky analýzám teplot hladiny oceánu ve vybrané oblasti severního Atlantiku, které byly zaznamenány od roku 1870 až do současnosti. S využitím pokročilých statistických metod dospěli ke spolehlivějšímu odhadu konce AMOC než tomu bylo u předchozích výzkumů na toto téma. Podle nedávné studie cirkulace AMOC už teď výrazně zpomaluje a je nejslabší za posledních tisíc let.


Další články v sekci